پروژه تکمیل ایستگاه پمپاژ شماره 2 خندقلو و ترمیم بند انحرافی پری چای

شمای کلی طرح:

 

موقعیت طرح :

 

 

روستاي خندقلو در 150 کیلومتری شمال غربی زنجان واقع شده است.این روستا بر اساس تقسیمات کشوری جزء شهرستان ماهنشان در استان زنجان می باشد.

      

اهداف پروژه :  

هدف از اجراي تجهيز و نوسازي تامین آب زراعی مورد نیاز 128 هکتار از اراضی روستای خندقلو شهرستان ماهنشان می باشد.

 

اطلاعات کلی:

این پروژه در قالب قرارداد شماره 14580 مورخه 92/04/24 بین سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان به عنوان دستگاه کارفرما و شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور- منطقه زنجان به عنوان پیمانکار منعقد و در تاریخ 92/04/24 محل پروژه تحویل پیمانکار گردید. نظارت براین پروژه به  مهندسین مشاور سولاریاغان واگذار گرديد. برآورد کل  هزینه اجرای عملیات  حدود 5071 میلیون ریال  می باشد. مدت زمان پيش بيني شده در برآورد اوليه جهت اتمام موضوع پيمان 4 ماه شمسي می باشد. فهارس بهای ملزم به پیمان شامل آبیاری زهکشی ،خطوط انتقال آب و تاسیسات برقی و ابنیه سال 1392 سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شاخص مبنای تعدیل سه ماهه اول سال 1392 مي باشد.

 

عملیات احداث ایستگاه پمپاژ به شرح ذیل می باشد:

1- تکمیل عملیات لوله گذاری به طول تقریبی 1600 متر

2- ساخت کانالهای بتنی به طول تقریبی 50 متر

3- احداث ساختمان بهره برداری

4- ترمیم بندانحرافی پری چای

5- احداث استخر ذخیره

6- ساخت تابلو های برق

7- احداث ابینه فنی و حوضچه های شیر آلاتFacebook    Google    LinkedIn    Twitter

برچسب ها

  
مشتریان ما
پروژه های انجام شده
خدمات پشتیبانی