ایستگاه پمپاژ و تکمیل خط انتقال آب و احداث شبکه آبیاری قطره ای اراضی روستای پاوه رود

سيماي طرح

هدف از مطالعه و اجرای این طرح تامین، انتقال و توزیع آب مورد نیاز حدود 401.5 هکتار اراضی کشاورزی روستای پاوه رود، از طریق پمپاژ از رودخانه قزل اوزن می‌باشد. منطقه طرح در شهرستان طارم 30 کیلومتری شمال غربی شهر آببر و در حاشیه شمالی رودخانه قزل اوزن واقع شده است. که در محدوده طول‌های جغرافیایی 20-41-48 تا 10-43-48 شرقی و عرض‌های جغرافیایی 00-04-37 تا 30-05-37 شمالی و ارتفاع متوسط تا رودخانه قزل اوزن248 متر است. دسترسی به محل از طریق جاده اصلی زنجان – طارم یا جاده تهم – چورزق امکان پذیر است.

 

مجموعه طرح شامل اجزای ذیل می‌باشد:

1- حداث جاده های سرویس به طول تقریبی 20 کیلومتر

2- اجرای عملیات شبکه آبیاری قطره ای به مساحت 401 هکتار

3- احداث ساختمان بهره برداری به تعداد دو دستگاه به مساحت 100 متر مربع

4- اجرای حوضچه شیرآلات مسیر خط انتقال و حوضچه های شبکه

5- احداث استخرهای ذخیره به تعداد دو عدد از جنس پلیتون

6- ساخت و نصب تابلوهای برق پمپها

7- احداث ساختمان پمپاژ ثانویه به مساحت 123 متر مربع

8- اجرای ابنیه هدایت آب در مسیر جاده های سرویس

9- احداث 5 دستگاه سوله جهت پوشش ایستگاههای فیلتراسیون

10- تست و راه اندازی سیستم

 

شناسنامه پروژه

موضوع پیمان:     عملیات اجرایی طرح تکمیل ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب و احداث شبکه آبیاری قطره ای اراضی پایاب ایستگاه پمپاژ                                       روستای پاوه رود شهرستان طارم

محل اجرا:     استان زنجان- شهرستان طارم- روستای پاوه رود

کارفرما:     شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی

ناظر عالیه:     سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

نظارت:     مهندسین مشاور سولاریاغان

پیمانکار:     شرکت سنا سازه آذربایجان

شماره قرارداد:     1322/100/508

تاریخ عقد قرارداد:     92/12/24

تاریخ ابلاغ قرارداد (مبادله پیمان):     92/12/24

تاریخ تحویل زمین:     93/01/06

مدت زمان پروژه:     18 ماه

تاریخ خاتمه پروژه بر اساس قرارداد:     94/07/06

مبلغ اولیه پیمان:     32.123.010.451 ریال

ضریب پیمان:     0/8842

تاریخ تمدید قرارداد:     94/12/29

 

مشخصات فني

جاده سرویس>                      طول: 20000 متر                                     

شبکه آبیاری قطره ای >            مساحت :                       5/401 هکتار

                                          طول لوله گذاری:              106056 متر

ایستگاه فیلتراسیون>               5 دستگاه

کالورت >                              20 عدد

سوله >                                5 دستگاه

 

محل اجراي پروژه

محل حفر چاهها در ضلع شمالی رودخانه قزل اوزن می باشد.

استخر های ذخیره از مجاورت رودخانه قزل اوزن تا 3/5 کیلومتر بالاتر به سمت روستای پاوه رود

اراضی روستای پاوه رود طارمFacebook    Google    LinkedIn    Twitter

برچسب ها

  
مشتریان ما
پروژه های انجام شده
خدمات پشتیبانی